Unos naloga za službeno putovanje

 1. Na izborniku Poslovanje > Službena putovanja kliknite na Novo. Otvorit će se prozor za unos novog naloga za službena putovanja.
 2. Iz padajućeg izbornika odaberite Djelatnika. Ako djelatnika još nemamo na popisu djelatnika možemo ga dodati klikom na + pored polja djelatnik.
 3. Upišemo Svrhu putovanja, npr. prezentacija, sastanak i slično.
 4. Iz padajućeg izbornika možete odabrati Relaciju. Preporučujemo da si u šifrarnik pohranite relacije koje se često ponavljaju, da ne biste morali svaki puta upisivati broj kilometara. Pri unosu nove relacije na raspolaganju Vam je i povezanost s alatom Google maps koji pokazuje put na zemljovidu i izračunava kilometre zajedno sa povratnim kilometrima. 
 5. Unesite Putovanje u/na, gdje možete navesti sve lokacije u koje djelatnik putuje. 
 6. Iz padajućeg izbornika odaberite Putovanje u državu (podatak utječe na obračun dnevnica - u sustavu su uvijek zakonski određene vrijednosti za sve države svijeta).
 7. Unesite podatak o  Predviđenom vremenu putovanja.
 8. Odaberete odobrava li se upotreba osobnog vozila, službenog vozila ili drugog načina prijevoza. U Opis možete upisati registarsku oznaku ili druči način prijevoza, npr. avion, vlak, autobus i slično.
 9. Unesite podatak Putovanje odobrio, npr. direktor.
 10. Ako postoji šifrarnik Analitike, možete odabrati Analitiku.
 11. Ako je djelatniku odobren predujam za službeni put pod dijelom Predujam možete unijeti iznos predujam i klikom na Spremi, spremiti iznos predujma. To će nam koristiti kod obračuna putnog naloga gdje će iznos koji moramo isplatiti djelatniku umanjiti za predujam koji smo mu već isplatili. Isto tako ako smo djelatniku isplatili više predujma nego je iznos troškova, onda će se kod obračuna putnog naloga evidentirati povrat koji djelatnik treba napraviti po tom putnom nalogu. 
 12. Unesite podatak tko plaća putne troškove.
 13. Pod Napomene možemo unijeti određene napomene vezane za nalog za službeni put.
 14. Kliknite na gumb Spremi ili Spremi i novo ako želite nastaviti s unosom novog naloga za službeno putovanje.

Nakon spremanja naloga on dobije staus Predložak koji još nema broja. Nakon klika na Izdaj , nalog će dobiti status Izdan.

Pri unosu prvog naloga za pojedinačnog djelatnika unesite prvi broj naloga, nakon toga će program naloge uzastopno numerirati za svakog djelatnika pojedinačno. Nalog je pripremljen za ispis te ga klikom na Ispiši možemo ispisati.

Nakon povratka sa službenog puta radimo:
Obračun naloga za službenog putovanje 


U ovoj uputi