Edukacija za licencu Izlazni računi (video)


 0:00 Uvod

 00:18 Sadržaj

 00:30 Odabir vrste licence i otvaranje organizacije

                00:40 Otvaranje organizacije

                02:50 Odabir licence

 03:15 Ulazna stranica Minimaxa

                03:37 Mobilna aplikacija

                04:12 Grafovi

 05:10 Postavke organizacije

                07:17 IBAN organizacije

                08:05 Razdoblja za PDV

                09:39 Postavke ispisa

                17:00 Postavke numeracije

                20:45 Uvoz podataka

 21:52 Šifrarnici

                22:11 Šifrarnik Stranke

                25:39 Šifrarnik Djelatnici

                27:00 Šifrarnik Artikli

                28:57 Šifrarnik Cjenici

                30:22 Šifrarnik Analitike

                31:17 Šifrarnik Tečajevi

                31:36 Šifrarnik Nazivi kontakata

                31:44 Šifrarnik Poslovnice                   

                32:43 Šifrarnik Fiskalne blagajne

 33:33 Modul Izlazni računi

                42:47 Slanje računa putem e-pošte

                43:38 Storno izlaznog računa

                44:40 Gotovinski fiskalizirani račun

                45:59 Izlazni e-račun

                47:47 Izlazni račun za predujam

                49:36 Izlazni račun obvezniku PDV-a u EU

                51:24 Izlazni račun s prijenosom porezne obveze

                53:20 Ostale funkcionalnosti modula (pregledi)

                53:42 Alati (ispis dnevne rekapitulacije)

                53:58 Masovne obrade

                54:15 Ponavljajući računi

                55:58 Obrazac KPR

                57:05 Obrazac PO-SD

                57:25 Načini plaćanja

 58:09 Ponude

 01:01:23 Bankovni izvodi

                01:03:28 Uvoz izvoda

 01:06:53 Pretinac za dokumente

 01:09:15 Korisničke postavke i podrška

                01:10:16 Dodavanje korisnika

                1:11:24 Uređivanje licence

                01:12:37 Upute i podrška

U ovoj uputi