Postoci za obračun dodataka na plaću

Za neke dodatke koji vrijede za sve radnike određujemo postotak na prvom koraku obračuna plaća.

  1. Kliknemo Uredi.
  2. Odaberemo Ostali podaci.

  3. Unesemo postotke za pojedinačne dodatke.
  4. Kliknemo Spremi.
  5. Kliknemo Dalje.
  6. Na pojedinim radnicima odabiremo vrstu isplate kao odgovarajuću naknadu, upišemo sate, a program automatski obračuna dodatak prema postotku kojeg smo odredili u prvom koraku.

Ovdje se obračuna samo iznos dodatka, a osnovna isplata sati uvrsti se u radne sate.

Drugi dodaci

Uz gore navedene podatke, za pojedine radnike možemo odabrati između mnogo drugih dodataka koji se zapisuju u satima, postocima ili iznosima.

U ovoj uputi