Šifrarnik Putni troškovi

Šifrarnik putnih troškova koristimo kod obračuna službenog puta. Postavke unesene na putnim troškovima utječu na knjiženje obračuna.

Na obračunu službenog puta u dijelu Ostali troškovi odabiremo troškove iz tog šifrarnika.

Sistemski su već uneseni troškovi noćenja, troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu i ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr).

U šifrarniku putnih troškova možemo:

 • Dodavati putne troškove
 • Uređivati putne troškove
 • Brisati putne troškove
 • Pregledavati putne troškove

Unos putnog troška

 1. Odaberemo Šifrarnici > Putni troškovi.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Unesemo Naziv putnog troška.
 4. Označimo Knjiženje.
  Ako maknemo kvačicu, tada se trošak neće knjižiti, već će se samo informativno prikazati na dokumentu. To radimo u slučajevima kada je trošak plaćen preko žiro računa ili kreditnom karticom i proknjižen preko ulaznih računa. Ako je kvačica uključena, obračunom putnog naloga trošak će biti proknjižen na temeljnici.
 5. Unesemo Konto putnog troška.
  Konto je moguće odabrati samo ako je prethodno uključena kvačica za knjiženje.
 6. Kliknemo na tipku Spremi ili Spremi i novo ako želimo nastaviti s unosom novih putnih troškova.

Uređivanje putnog troška

 1. Odaberemo putni trošak kojeg želimo urediti tako da kliknemo na naziv putnog troška.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (naziv, knjiženje, konto).
 4. Kliknemo na tipku Spremi.

Brisanje putnog troška

Ako iz šifrarnika putnih troškova izbrišemo putni trošak, on više neće biti vidljiv u tablici putnih troškova i taj putni trošak nećemo više moći odabrati kod obračuna troškova službenih putovanja.

 1. Odaberemo putni trošak koji želimo brisati tako da kliknemo na naziv putnog troška.
 2. Kliknemo na Briši.
 3. Otvorit će se prozor za odluku (Zaista želite brisati?) na koji kliknemo U redu.

Šifrarnik putnih troškova povezan je sa službenim putovanjima, tako da se može brisati samo ako putni trošak nije vezan ni uz jedno službeno putovanje.

U ovoj uputi