Unos zavisnih troškova na unosu primke

Uz uobičajene troškove robe, uz primku se mogu pojaviti i zavisni troškovi. U Minimaxu je zavisne troškove moguće unijeti s ulaznim računom ili direktno na primci prilikom unosa u modulu Zaliha bez povezivanja s ulaznim računom.

Uputa se odnosi na unos zavisnih troškova na unosu primke.

  1. U modulu zaliha odaberemo Novo > Primka 
  2. Unesemo redove primke, odnosno artikle koje zaprimamo na određeno skladište sukladno OVOJ uputi
  3. Nakon unosa redova primke, u polje Vrijednost zavisnih troškova upišemo iznos zavisnih troškova koji poveća ukupnu vrijednost primke

Ako na ovakav način unesemo zavisni trošak, ulazne račune (za robu i zavisni trošak) ne unosimo preko prijelaznog konta zaliha (ne povezujemo ih s primkom), već ih knjižimo na neki konto troška, npr. RRIF 4000 osnovni materijali i sirovine, 4108 troškovi dostave i sl.

Ako račun za zavisni trošak zaprimite naknadno, a u međuvremenu ste već imali izdavanja proizvoda po nabavnoj cijeni s primke, nakon što ulazni račun za zavisne troškove povežete s primkom sukladno tome mijenja se, odnosno poveća nabavna cijena proizvoda. Usklađivanje nabavne cijene napravi se knjiženjem zaliha.

U ovoj uputi