Primici koji nisu računi - evidencija u KPR (paušalci)

U ovoj uputi opisano je kako paušalni obrtnici koji koriste licencu Izlazni računi mogu unijeti primitke koji nisu računi ili utržak, a koji se trebaju evidentirati u KPR, kao npr. sredstva dobivena iz EU za zapošljavanje, poticaji od grada, kamate banke, izravna plaćanja APPRRR.

Paušalnim obrtnicima koji su u Minimaxu povezani s računovodstvom, predlažemo da kontaktiraju računovodstvo koje u sklopu funkcionalnosti svoje licence može unijeti temeljnicu u glavnoj knjizi pa i na taj način evidentirati primitak u KPR.

 1. U modulu Banka > Bankovni izvodi kliknemo Novo.
 2. U polje Datum izvoda upišemo datum primitka.
 3. Transakcijski račun predloži se s postavki organizacije. Ako nije upisan, potrebno ga je upisati prema OVOJ uputi.
 4. Broj izvoda program predloži automatski.
 5. U polju Opis upišemo o kojem je primitku riječ, npr. Potpore u poljoprivredi.
 6. Na retku izvoda u polju Primatelj / Nalogodavac iz padajućeg izbornika odaberemo stranku od koje evidentiramo primitak. Ako stranka prethodno već nije bila unesena u šifrarnik, možemo ju unijeti klikom na ikonu plusa pokraj polja.
 7. Polje Veza ostavljamo prazno.
 8. U polju Konto upišemo 1200 i iznos primljene potpore unesemo u polje Duguje.

Nakon što taj izvod potvrdimo, u istom modulu klikom na Novo unosimo novi izvod. Izvod isto tako možemo i uvesti u xml formatu prema OVOJ uputi.

Ako izvod uvozimo iz banke, program će automatski popuniti redove izvoda, a ako izvod unosimo ručno, evidenciju uplaćenog primitka unosimo na sljedeći način.

 1. U modulu Banka > Bankovni izvodi kliknemo Novo.
 2. U polje Datum izvoda upišemo datum primitka.
 3. Transakcijski račun i broj izvoda program predloži automatski.
 4. Polje Opis u ovom slučaju može ostati koje program predloži.
 5. Na retku izvoda u polju Primatelj / Nalogodavac iz padajućeg izbornika odaberemo stranku od koje evidentiramo primitak. 
 6. U polju Veza iz padajućeg izbornika odaberemo prethodno uneseni zapis.
 7. Program će automatski na retku izvoda upisati konto 1200 i evidentirati iznos u polje Potražuje.
 8. Redak spremimo i izvod potvrdimo.

Tako uneseni primitak evidentirat će se u obrascu KPR prema datumu izvoda kojim evidentiramo uplatu primitka.


U ovoj uputi