Dio PDV-a koji se odbija

Trgovačka društva i neke druge organizacije kod korištenja ulaznog PDV-a moraju uzeti u obzir dio za odbiti. Za automatski obračun prvo moramo urediti postavke razdoblje za odbitni dio PDV-a.

Odaberemo organizaciju i zatim uredimo  Postavke > Dio PDV-a koji se odbija:


Na tom mjestu možemo:

  • dodati novo razdoblje za PDV za odbitak
  • urediti razdoblja za PDV za odbitak
  • brisati razdoblja za PDV za odbitak

 

Novo razdoblje za PDV odbitak unesemo samo ako se promijeni status.


Postavke dijela za odbitak PDV-a

  1. Kliknemo na Novo.
  2. Unesemo datum u polje Vrijedi od koji predstavlja početni datum uzimanja u obzir dijela za odbitak.
  3. U polje Vrijedi do upišemo krajnji datum uzimanja u obzir dijela za odbitak.
  4. Unesemo Postotak koji predstavlja vrijednost dijela za odbitak.
    • Primjer: ako možemo uzeti u obzir 80% ulaznog PDV-a, a 20% ne smijemo, u to polje unesemo 80.
  5.  Kliknemo na Spremi ili Spremi i novo ako želimo nastaviti sa unosom novih razdoblja za dio PDV-a koji se odbija.

Program će kod ulaznih računa automatski uzeti u obzir dio PDV-a za odbitak prema postotku upisanom na polju Postotak.

Dio PDV-a koji nismo odbili, povisuje iznos troška, rashoda, osnovnog sredstva, zalihe…

U svakoj temeljnici ulaznog računa na donjem je dijelu odvojeno prikazano koja vrijednost PDV-a se uzima u obzir kao ulazni dio koji se odbija i koja vrijednost se ne uzima u obzir

Važno:

Da bismo mogli koristiti dio PDV-a koji se odbija, u postavkama razdoblja za PDV-a moramo imati otvoreno razdoblje za PDV.

Unos izlaznih i ulaznih računa te obračun PDV-a ide isto kao i unos bez dijela za odbitak.

U ovoj uputi