Obračun plaća i ostalih osobnih primitaka - podaci o odgovornoj osobi

Budući da je podatak o odgovornoj osobi koji se unosi na prvom koraku obračuna plaće obvezan podatak koji se prenosi u pdf i xml datoteku JOPPD obrasca, kako se prilikom uvoza datoteke ne bi javljala greška kad taj podatak nije upisan, s instalacijom verzije podatak je obvezno unijeti prije zaključivanja obračuna. Ako podatak nije upisan, kod zaključivanja obračuna program će javiti obavijest.


Na prvom koraku obračuna plaće kod starih plaća (ili klikom na ikonu podešavanja u desnom kutu na novim plaćama) u dijelu Odgovorna osoba potrebno je unijeti ime i prezime. Polje Telefonski broj, koje je prethodno također bilo potrebno popuniti, s ovom je verzijom uklonjeno jer nije obvezan podatak za formiranje datoteke JOPPD obrasca.

Ako je u JOPPD obrascu uključeno više obračuna, npr. obračun plaće i obračun autorskog honorara, podatak o odgovornoj osobi program će u JOPPD popunjavati prvo sa zadnjeg obračuna plaće koji je uključen na obračun, a ako podatka / obračuna nema, popunit će se podatak sa zadnjeg dodanog obračuna OOP.

U ovoj uputi