Rad u više tabova, ispiši i izvoz - prečaci u programu

Sukladno novoj funkcionalnosti rada u više tabova od rujna, u modulima kroz program dodan je prečac Otvori u novoj kartici. 

Klikom na ikonu , ovisno o tome u kojem se modulu nalazite, taj će se modul otvoriti u novom tabu.


Uz taj prečac dostupne su i prethodne funkcionalnosti – Ispiši i Izvoz tablice koje su vizualno usklađene s novom ikonom, a prelaskom miša preko ikona, prikazat će se naziv pojedine funkcionalnosti.

Klikom na ikonu pripremit će se izvoz podataka u Excel datoteci.

Ispis dokumenata moguće je formirati preko ikone  , a s ovom verzijom instalirana je i dorada da se u slučaju ispisa dokumenta preko te funkcionalnosti, na ispisu prikaže podatak o nazivu dokumenta koji se ispisuje te podatak o organizaciji.

U ovoj uputi