Prilikom spremanja XML datoteke ne mogu odabrati mjesto za spremanje (Mozilla Firefox)

O postavkama preglednika Mozilla Firefox ovisi nudi li nam program prilikom prijenosa datoteka s Interneta odabir Otvori sa programom ili Spremi datoteku.

Postavljanje preglednika Mozilla Firefox da se prozor za odabir pojavi

  • U izborniku odaberemo Alati > Mogućnosti (Tools > Options) i odaberemo prozorčić Općenito (General).
  • Možemo odrediti mjesto gdje će se spremati sve datoteke koje prenosimo s Interneta putem preglednika Mozilla Firefox. U tom slučaju preglednik neće svaki puta zahtijevati da odaberemo mjesto za spremanje.
  • Za takvu postavku odaberemo „Spremi datoteku“ i s „Pregledaj“ odredimo mjesto spremanja.
  • Ukoliko prilikom prijenosa svake datoteke želimo za svaku datoteku pojedinačno odabrati mjesto spremanja tada odaberemo „Pitaj svaki puta kuda spremiti pojedinačnu datoteku“.
  • Kliknemo U redu.
U ovoj uputi