Vođenje više blagajni

Ukoliko imamo udaljene poslovnice i za njih moramo voditi različite blagajne, postavke u Minimaxu možemo urediti preko izbornika Šifrarnici tj. Poslovanje > Blagajna.

Šifrarnik blagajne

Ukoliko imamo aktiviran modul blagajne preko izbornika Šifrarnici > Blagajne nudi nam se opcija unosa i uređivanja podataka vezanih za modul Blagajne. Ukoliko imamo otvorenu samo jednu blagajnu i uz postojeću želimo dodati novu, novu blagajnu unesemo klikom na Novo u šifrarniku.

Modul Blagajne

S unosom podataka preko izbornika Poslovanje > Blagajna ponudit će nam se mogućnost odabira željene blagajne i unosa pojedinih podataka. Sve daljnje blagajne, tj. poslovnice možemo otvarati i kroz modul Blagajne klikom na Nova blagajna.

Odabir blagajne kod unosa izlaznog i ulaznog računa te kod unosa dnevnog utrška

Izlazni račun

Ukoliko na izlaznom računu odaberemo opciju unosa plaćanja računa tj. blagajničkog primitka, program nam nudi mogućnost odabira odgovarajuće blagajne.


Ulazni račun

Kod unosa ulaznog računa i plaćanja istog preko blagajne, također možemo odabrati željenu poslovnicu tj. blagajnu.


Dnevni utržak

I na unosu utrška možemo odabrati polog gotovine u odgovarajuću blagajnu ako smo prethodno na postavkama modula uključili opciju za polog gotovine.


U ovoj uputi