Obračun doprinosa i plaća kod obrtnika

Kod obrtnika s istim obračunom obračunavamo doprinose obrtnika i plaće njegovih zaposlenika (naravno, ako ih ima).

Postavke u Šifrarnici > Djelatnici

Obrtnika unesemo u Šifrarnik > Djelatnici.

Osnovni podaci

  • Unesemo ime i prezime obrtnika.
  • Unesemo porezni broj.

Promjenjivi podaci

  • Unesemo adresu, poštu, državu prebivališta, državu rezidentstva i analitiku.

Bankovni račun

  • Unesemo IBAN račun.

Podaci za osobne primitke

  • Odaberemo vrsta zaposlenja: Samozaposlen.
  • Unesemo zaposlen od: datum početka zaposlenja tj. osnivanja obrta.
  • Osiguran na temelju: odaberemo osnovicu osiguranja.
  • Puna osnovica osiguranja: unesemo odgovarajuću osnovicu za plaćanje doprinosa.

Ukoliko je potrebno, ispunimo i ostale podatke i zapis spremimo.

Koji se podaci trebaju unijeti u šifrarnik za obračun plaća zaposlenika u obrtu možete pronaći u uputi Šifrarnik > Djelatnici.

U slučaju da obrtnik ima zaposlenike, obračun će po koracima uključivati:

Korak 1: osnovne postavke obračuna obrtnika i obračuna za plaće djelatnika.

Korak 2: djelatnike obračuna gdje za obrtnika i djelatnike uređujemo vrste isplata.

Korak 3: pripreme se svi dokumenti i mogućnost predaje JOPPD obrasca na e-poreznu za obrtnika i zaposlenike, platni nalozi i knjigovodstvena temeljnica.

U ovoj uputi