Obračun doprinosa i plaća kod obrtnika

Kod obrtnika s istim obračunom obračunavamo doprinose obrtnika i plaće njegovih zaposlenika (ako ih ima).

Postavke u Šifrarnici > Djelatnici

Obrtnika unesemo u Šifrarnik > Djelatnici.

Osnovni podaci

 • Unesemo ime i prezime obrtnika.
 • Unesemo porezni broj.

Promjenjivi podaci

 • Unesemo adresu, 
 • poštu, 
 • državu prebivališta, 
 • državu rezidentstva i 
 • analitiku.

Bankovni račun

 • Unesemo IBAN račun.

Podaci za osobne primitke

 • Odaberemo vrsta zaposlenja: Samozaposlen.
 • Unesemo zaposlen od: datum početka zaposlenja tj. osnivanja obrta.
 • Osiguran na temelju: odaberemo osnovicu osiguranja.
 • Puna osnovica osiguranja: unesemo odgovarajuću osnovicu za plaćanje doprinosa.

Ukoliko je potrebno, ispunimo i ostale podatke i zapis spremimo.

Koji se podaci trebaju unijeti u šifrarnik za obračun plaća zaposlenika u obrtu možete pronaći u uputi Šifrarnik > Djelatnici.

U slučaju da obrtnik ima zaposlenike, obračun će po koracima uključivati:

Korak 1: osnovne postavke obračuna obrtnika i obračuna za plaće djelatnika.

Korak 2: djelatnike obračuna gdje za obrtnika i djelatnike uređujemo vrste isplata.

Korak 3: pripreme se svi dokumenti i mogućnost predaje JOPPD obrasca na e-poreznu za obrtnika i zaposlenike, platni nalozi i knjigovodstvena temeljnica.

U ovoj uputi