Gdje mogu pronaći dokumente iz prijašnjih poslovnih godina?

Na bilo kojem osnovnom prikazu dokumenata u pojedinačnom izborniku prikazani su samo dokumenti tekuće poslovne godine (koja je poslovna godina trenutno otvorena vidljivo je u izborniku Knjigovodstvo > Godišnje obrade.)

Za pregled dokumenata iz prošlih godina, na npr. izlaznim računima kliknemo na Napredno pretraživanje i na polju Datum od odredimo pretragu za željenu prethodnu godinu. Pregled možemo dodatno ograničiti prema strankama, analitikama itd.

U ovoj uputi