Obrazac OPZ-STAT-1

Za porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a propisana je obveza podnošenja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. 

Obveznici sastavljanja izvješća dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke na Obrascu OPZ-STAT-1 u rokovima za podnošenje poreznih prijava – poreza na dohodak do 28. veljače, odnosno poreza na dobit do 30. travnja. Predmet izvješćivanja jesu potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o PDV-u, odnosno Općeg poreznog zakona.

Obveznici sastavljanja izvješća porezni su obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga.

Navedeno znači da su obveznici sastavljanja i podnošenja obrasca OPZ-STAT-1 svi tuzemni obveznici PDV-a, odnosno:

  • trgovačka društva,
  • obrtnici i druge samostalne djelatnosti,
  • neprofitne organizacije,
  • proračunski korisnici (za dio djelatnosti temeljem koje su u sustavu PDV-a).

Poduzetnici koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a (mali porezni obveznici) ne podnose statističko izvješće, kao ni osobe koje su registrirane samo za potrebe PDV-a.

Obveza dostavljanja izvješća traje do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina. O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici sastavljanja izvješća obvezni su, do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća za sve dospjele, a nenaplaćene tražbine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

OPZ-STAT-1 u Minimaxu

Obrazac OPZ-STAT-1 u Minimaxu se formira na zadnjem obračunu PDV-a u godini - za mjesečne obveznike to je obračun PDV-a za 12. mjesec, za tromjesečne za zadnji kvartal 1.10. - 31.12.

Klikom na polje OPZ-STAT-1 moguće je definirati datum do kojeg želimo da se uzmu u obzir neplaćeni računi te način prijenosa gdje možemo odabrati želimo li prijenos podataka iz otvorenih stavki ili bez prijenosa podataka iz otvorenih stavki (u tom je slučaju podatke potrebno unijeti ručno).

Ukoliko želimo da se podaci prenesu iz otvorenih stavki, odaberemo način prijenosa, kliknemo Izvrši i program pripremi izvještaj o nenaplaćenim računima na odabrani dan.

Ako je potrebno, klikom na Uredi možemo urediti i/li obrisati pripremljene retke ili dodati nove zapise za pojedinu stranku.

Kad je izvještaj pripremljen, klikom na Pripremi datoteku preuzmemo xml obrazac za uvoz na Poreznu.

U ovoj uputi