Obračun PDV po naplati - dorada obavijesti o neplaćenim računima

Na organizacijama koji su obveznici PDV-a po plaćenoj realizaciji doradili smo obavijest o neplaćenim računima.

Sada se obavijest priprema na upisani datum pri čemu se u obzir uzimaju svi neplaćeni računi iz prethodnih razdoblja. U izvještaju za ulazne račune u obzir su uzeti iznosi (ne)priznatog PDV-a.

Na taj način izvještaj odgovara saldu na bruto bilanci za prijelazni konto PDV-a na određeni datum i pojednostavljena je kontrola i usklada salda.

Više o ovom izvještaju pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi