Kako knjižim i zatvaram račune koje je platio djelatnik?

Ulazni račun od dobavljača unosimo na uobičajen način, a u polju Plaćanje odaberemo Platio djelatnik.

Tada nam se pokaže novo polje Platio gdje iz padajućeg izbornika odabremo djelatnika koji je platio primljeni račun.


Na temelju toga račun će se prikazati u poreznim evidencijama s podacima dobavljača, a na temeljnici će se prikazati obveza prema djelatniku na kontu 2310 (odnosno onom koji je određen u šifrarniku Automatskih konta), a obveza prema dobvljaču automatski će se zatvoriti.

Obveza prema radniku se knjiži:

  • Ako se radi o isplati na njegov transakcijski račun preko bankovnih ispisa (knjiženje na konto 2310) ili
  • Preko blagajne gdje izaberete odgovarajući izdatak koji zatvara konto 2310.
U ovoj uputi