Otkazivanje ulaznog računa

Ako želimo naknadno mijenjati račun koji smo već knjižili (potvrdili), moramo ga najprije otkazati klikom na Otkaži potvrđivanje.

S otkazivanjem ulaznog računa program će izbrisati:

  • temeljnicu u dvojnom knjigovodstvu
  • zapise u poreznoj evidenciji
  • nalog za plaćanje (ako je bio napravljen)

Nakon otkazivanja račun:

  • Uređujemo klikom na gumb Uredi
  • Ponovno potvrdimo (bez promjena) klikom na gumb Potvrdi
  • Brišemo klikom na gumb Briši

Otkazati  možemo samo račune koji spadaju u nezaključeno razdoblje PDV-a.

  • Ako je račun koji želimo otkazati već uključen u zaključeni obračun PDV-a, program nas upozori i račun se ne može otkazati.
  • Obračun PDV-a možemo otkazati, urediti račune u tom poreznom razdoblju i zatim ponovno potvrdimo obračun PDV-a.

UPOZORENJE!

Prilikom otkazivanja računa PDV-a moramo biti oprezni da ne mijenjamo obračunske podatke ako smo obračun PDV-a već predali na Poreznu. 

Prije otkazivanja obračuna PDV-a potrebno je obrazac, knjigu IRA i URA preuzeti na računalo za kasniju usporedbu.

U ovoj uputi