Kamatne stope

Kamatne stope koje program uzima u obzir kod obračuna kamata na otvorene stavke i zakašnjela plaćanja upisane su šifrarniku Kamatne stope.

Administrator sustava Minimax (SAOP) brine za ažurnost podataka propisanih kamatnih stopa zateznih kamata, a korisnik u šifrarnik može upisati i vlastite kamatne stope.

U šifrarniku kamata možemo:

 • Unositi nove kamatne stope
 • Uređivati kamatne stope
 • Brisati kamatne stope
 • Pregledavati kamatne stope

U izborniku odaberemo Šifrarnici > Kamatne stope.

Unos kamatne stope

Kamatna stopa vrijedi od datuma koji odredimo do datuma sljedeće vrijednosti za istu kamatnu stopu.

 1. Kliknemo na Novo.
 2. Unesemo Naziv kamatne stope.
 3. Odaberemo Dan zaračunavanja kamate:
  • Prvi – kamate se računaju uključujući datum za izračun kamata do datuma za izračun kamata (taj datum nije uzet u obzir u izračunu).
  • Zadnji – kamate se računaju od datuma za izračun kamata (taj datum ne ulazi u izračun) do uključujući i datum za izračun kamata.
 4. Unesemo Datum kamatne stope.
 5. Unesemo Postotak kamatne stope.
 6. Unos potvrdimo klikom na Dodaj i nastavimo sa unosom promjena postotka kamatnih stopa prema datumu. Klikom na Otkaži obrišemo sadržaj u poljima Datum i Postotak.
 7. Kliknemo na Spremi ili Spremi i novo ako želimo nastaviti sa unosom nove kamatne stope.

U slučaju na slici vrijedi godišnja kamatna stopa 5,1 % za razdoblje od 1.1.2023. do 31.01.2024. jer s 1.2.2024. počinje vrijediti godišnja kamatna stopa od 5,25 %.


Uređivanje kamatne stope

 1. Odaberemo kamatnu stopu koju želimo urediti klikom na njezin naziv.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (naziv, datum, postotak…).
 4. Kliknemo na tipku Spremi.

Brisanje kamatne stope

Ako iz šifrarnika kamatnih stopa obrišemo kamatnu stopu, ona neće više biti vidljiva u tablici kamatnih stopa i nećemo ju više moći odabrati kod obračuna kamata.

Šifrarnik kamatnih stopa povezan je s obračunom kamata, tako da je brisanje moguće samo ako kamatna stopa nije vezana na nijedan obračun kamata.

 1. Odaberemo kamatnu stopu koju želimo obrisati klikom na naziv kamatne stope.
 2. Kliknemo na Briši.
 3. Otvorit će se prozor za odluku (Zaista želite brisati?) gdje kliknemo U redu.
U ovoj uputi