Osnovna sredstva - xml datoteka knjige DI

Na vrstama organizacije obrtnik, kod formiranja xml datoteke knjige DI, ako smo na osnovnom sredstvu unijeli stopu amortizacije u decimalnom iznosu (npr. 2.3%), u pdf dokument upisao se postotak kako je upisan na osnovnom sredstvu, no u xml datoteku prenio se podatak u cijelom broju (zaokružen na 2%).

Instalacijom ispravka postotak amortizacije (stopa otpisa) sada se i u xml datoteku upisuje u decimalnom iznosu, odnosno prema postotku koji je upisan na osnovnom sredstvu.

U ovoj uputi