Primljeni e-računi - mogućnost istovremene obrade više e-računa

Instalirana je mogućnost istovremene obrade više e-računa u Pretincu za dokumente.

Nakon zaprimanja e-računa, za daljnju obradu e-račune označimo kvačicom. Ako smo odjednom primili više e-računa, možemo označiti više e-računa i obraditi ih više istovremeno preko opcije Obradi datoteke > Dodaj svaki dokument u svoj ulazni račun.

Više o primanju e-računa kroz pretinac za dokumente pogledajte OVDJE.

U ovoj uputi