Rezervni prijavni kodovi

Rezervni prijavni kod možemo iskoristiti kada ne možemo primiti SMS poruku.

  1. Prijavite se u svoj SAOP račun.
  2. U dijelu Provjera u dva koraka izaberite Rezervni kod za prijavu.


Svaki kod možete iskoristiti samo jednom za prijavu.

Na popisu su kodovi koje možete iskoristiti za prijavu. Ako je neki kod već iskorišten, bit će precrtan.

Kad Vam se broj kodova smanji ili ako izgubite popis prijavnih kodova, na ovom mjestu možete napraviti nove kodove. Klikom na Napravi rezervne kodove napravi se popis od 10 kodova, a uvijek je važeći posljednji popis napravljenih kodova.

Savjetujemo da kodove ispišete i čuvate na nekom mjestu koje Vam je pri ruci.

Kada Vas program kod prijave traži unos prijavnog koda, možete unijeti rezervni prijavni kod.

U ovoj uputi