Nalozi za isplatu - ažuriranje modula

Praćenjem javljanja korisnika vezano uz novi izgled modula naloga za plaćanje, odlučili smo doraditi modul i pojednostaviti korake u obradama naloga za plaćanje.

Na osnovnom pregledu modula nalazi se popis svih naloga za plaćanje neovisno o tome je li ih program formirao na temelju nekog dokumenta (URA, JOPPD, OOP, plaće, obračun PDVa, poslovna godina) ili je nalog ručno unesen. 

Na pregledu naloga, uz prethodna polja s napredne pretrage, dodana su polja Modul, Dokument i Status prema kojima je dodatno moguće ograničiti pretragu. Nalozi koji imaju status Neplaćeni nalaze se na osnovnom pregledu, a ako želimo pregledavati naloge koji su prošli neku od obrada (ispis, udruživanje i sl.), u polju Status potrebno je odabrati Plaćeni / Ili nisu za plaćanje.


Za obradu naloga potrebno je na popisu naloga označiti naloge za koje se želi izvršiti neka akcija i potom odabrati željenu akciju (SEPA-ISO, HUB 3A, Udruživanje, Brisanje, Obveze prema djelatnicima, Stavi naloge ponovno među neplaćene, Ispis popisa naloga). Detaljnije o svakoj pojedinoj funkcionalnosti pročitajte OVDJE.

Odabirom naloga s popisa, program prikaže broj odabranih naloga i ukupan iznos, a klikom na Ispis popisa naloga moguće je pripremiti popis odabranih naloga (koji je potom iz programa moguće ispisati, preuzeti na računalo ili poslati putem e-pošte). 

Klikom na desni klik miša na retku naloga za pojedini nalog možemo - razdijeliti uplatu, kopirati nalog ili ga obrisati.

U ovoj uputi