Promjena lozinke

Lozinku možete promijeniti u podešavanjima korisničkog računa. Na Moj profil kliknite na Uredi osnovne podatke.

  1. Kliknite na Promjena lozinke.
  2. Unesite staru lozinku.
  3. Unesite novu lozinku. Lozinka mora imate barem šest znakova i ne smije sadržavati Vaše ime, prezime ili e-mail.
  4. Ponovite novu lozinku.

Ako se ne sjećate stare lozinke, na početnoj stranici odaberite opciju Zaboravljena lozinka.

U ovoj uputi