Prekid obrade osnovnih sredstava

Ako više ne želimo obrađivati osnovna sredstva u Minimaxu, a modul osnovna sredstva već je aktiviran, obradu osnovnih sredstava možemo otkazati.

Obradu osnovnih sredstava otkažemo tako da u modulu osnovnih sredstava kliknemo na polje Otkaz obrade osnovnih sredstava.

Napomena: Obradu osnovnih sredstava možemo otkazati samo ako nemamo još uneseno niti jedno osnovno sredstvo. Ako su nam unesena određena osnovna sredstva, njih je potrebno prvo obrisati da bi mogli otkazati obradu osnovnih sredstava.

Važno! Tipka za otkazivanje je vidljiva samo u slučaju da nemamo uneseno ni jedno osnovno sredstvo. Modul osnovnih sredstava nakon otkaza obrade možemo opet aktivirati.

U ovoj uputi