Uvoz podataka u Minimax

U Minimax možemo uvoziti podatke preko XML datoteka i preko CSV datoteka (koje uobičajeno uređujemo u Excel programu).

Uvozi podataka u XML strukturi

Datoteka za uvoz podataka mora biti pripremljena u skladu sa shemom na adresi:

https://moj.minimax.hr/HR/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd

U Minimax možemo uvoziti sljedeće podatke:

Analitike
Zatvaranja
DjelatnikePočetne zalihe
StrankeLokacije
Obustave djelatnikaOsnovna sredstva
Uzdržavane članove obitelji djelanitkaAmortizacijske skupine
Odmore djelatnikaZalihe
TemeljniceNaružbe
Cjenike
Retke cjenika
Skladišta
Normativ


Uvozi podataka pomoću predloška u Excel programu (CSV)

U Minimax preko CSV datoteka koje možemo otvoriti s Excel programom možemo uvoziti sljedeće podatke:

 • Stranke (kupci i dobavljači)
 • Analitike (kategorije po kojima želimo pratiti poslovanje: mjesta troška, projekti, gradilišta, poslovne jedinice…)
 • Djelatnici (fizičke osobe za isplatu plaća, doprinosa obrtnika, drugih osobnih primitaka, putnih naloga…)
 • Cjenici
 • Artikli (roba, materijal, usluge, proizvodi, poluproizvodi, ambalaža…)
 • Robne grupe
 • Knjiženja (otvaranje ili promet)
 • Osnovna sredstva (početno stanje registra osnovnih sredstava)
 • Nazivi konta

Pripremljeni su predlošci za uvoz koje spremite na svoje računalo, popunite sa svojim podacima i zatim datoteke uvozite u Minimax.

 1. U izborniku Postavke organizacije > Uvozi podataka > odaberemo Ostali uvozi.
 2. Na popisu mogućih uvoza odaberemo odgovarajući predložak.
 3. Odaberemo mogućnost Pripremiti predložak i kliknemo na tipku Pripremi predložak.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Uputa za pojedinačne uvoze

Stranke – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Artikli – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Analitike – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Djelatnici – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Cjenici– upute za uvoz u Minimax (Excel)

Osnovna sredstva – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Početno stanje zaliha – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Knjiženja – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Nazivi konta – upute za uvoz u Minimax (Excel)

U ovoj uputi