Ispis i funkcije unutar modula Jednostavno knjigovodstvo

Polja koja imamo na raspolaganju u okviru modula Jednostavno knjigovodstvo su sljedeća:

  1. Zatvori - ovo polje koristimo kada želimo izaći iz modula Jednostavno knjigovodstvo.
  2. Novo - klikom na ovo polje ručno unosimo nove primitke i izdatke u KPI.
  3. Ispiši - klikom na ovo polje dobijemo mogućnost izbora vrste ispisa u jednostavnom knjigovodstvu:
    • Knjiga KPI - otvara nam se mogućnost unosa datuma od - do i klikom na Ispiši ispiše se KPI za odabrano razdoblje.
    • Obrazac P-PPI - otvara nam se obrazac P-PPI na kojem su automatski popunjena odgovarajuća polja koja se povlače iz knjige KPI; ostala polja potrebno je ručno popuniti. Sva polja je moguće uređivati osim polja II.7, III.9, IV. i V.2 koja su vezana matematičkom formulom za neka druga polja. Obrazac je moguće ispisati te, ukoliko označimo Sačuvaj dokument na početku obrasca, isti će biti spremljen na Postavke organizacije > Pregledi > Dokumenti. Obrazac P-PPI moguće je kreirati za sve godine poslovanja unatrag, uključujući i tekuću poslovnu godinu.
    • Obrazac TO - otvara se mogućnost odabira datuma od - do i klikom na Ispiši ispiše se obrazac TO za odabrano razdoblje. U obrazac se evidentiraju svi izlazni računi koji imaju način plaćanja Transakcijski račun i svi ulazni računi koji za način plaćanja  imaju odabrano Nalog za plaćanje ili Nema naloga za plaćanje. U obrazac se evidentiraju računi uneseni u modul izlazni, odnosno ulazni računi, računi knjiženi direktno u glavnu knjigu i izlazni računi uneseni kroz modul Knjiženje izlaznih računa i utržaka; te se evidentiraju i storna računa. Ako su računi zatvarani preko izvoda, u obzir se uzima taj podatak, u suprotnom se gleda status računa na "semaforu" na pregledu računa.

 

U ovoj uputi