Dorade u modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka

Evidentiranje izlaznih računa i računa za predujam u porezne evidencije

S ovom verzijom instalirana je dorada kojom je usklađeno evidentiranje izlaznih računa unesenih kroz ovaj modul i računa unesenih kroz modul Izlazni računi u obračun PDV-a.

  • Konkretno u primjerima organizacija koje su obveznici po naplaćenoj realizaciji potvrdom izlaznog računa stranci iz EU na zapisu za PDV formirat će zapis s datumom za PDV prema datumu izdavanja računa i računi će se sukladno tom datumu automatski evidentirati u obračun PDV-a.
  • U primjerima računa za tuzemne stranke s prijenosom porezne obveze (polje I. 1 na PDV obrascu), odabirom vrste obračuna PDV-a PPO, program će automatski prilagoditi iznos osnovice i pribrojiti PDV i na zapisu za PDV na temeljnici takvog računa formirat će se zapis za PDV s datumom za PDV prema datumu izdavanja računa i račun će se prema tom datumu evidentirati u obračun PDV-a. 

S ovom doradom na unosu predujmova u modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka dodano je polje za mogućnost odabira vrste obračuna PDV-a te će se time i npr. računi za predujam s PPO moći unijeti kroz ovaj modul za ispravnu evidenciju u PDV obrazac.

Predlaganje analitike i datuma na unosu novog izlaznog računa u utršku

Modul Knjiženje izlaznih računa i utržaka omogućava brži unos podataka jer se nakon prvog unosa, na sljedećima predlažu prethodno odabrani načini plaćanja, porezi i konta prihoda. Kako bi unos bio dodatno optimiziran, kada na unosu utrška odaberemo unos novog izlaznog računa u utršku, na tom će se unosu predložiti odabrana analitika i datum s utrška.

Također ako unos novog izlaznog računa u utršku formiramo iz izlaznog računa u utršku, također će se predložiti analitika i datum.

Više o unosu knjiženja izlaznih računa i utržaka pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi