U Minimax se prijavljujem s digitalnim certifikatom. Trebam li certifikat i za mobilnu aplikaciju?

Ne, u mobilnu se aplikaciju prijavljujete sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.


U ovoj uputi