Godišnji odmor - unos na djelatniku i prikaz na platnoj listi

Za pravilan prikaz godišnjeg odmora na platnoj listi na postavkama djelatnika potrebno je unijeti podatke o godišnjem odmoru.

U šifarniku Djelatnika unos podatka o godišnjem odmoru moguće je unijeti klikom na Godišnji odmor na pregledu djelatnika ili klikom na djelatnika pa na Ostali podaci djelatnika > Godišnji odmor

Klikom na Novo unosimo podatke o godišnjem odmoru po godinama.
Iz padajućeg izbornika biramo godinu i unesemo ukupan broj sati i, u slučaju kad unosimo godišnji za prethodnu godinu, unesemo podatke o iskorištenim satima.

Unos starog godišnjeg odmora

  • klikom na Novo iz padajućeg izbornika odaberemo prethodnu kalendarsku godinu 
  • upišemo ukupan broj sati godišnjeg odmora za prethodnu godinu
  • upišemo iskorištene sate godišnjeg odmora (koji nisu obračunati u Minimaxu)

Unos tekućeg godišnjeg odmora

  • klikom na Novo iz padajućeg izbornika odaberemo tekuću kalendarsku godinu za koju obračunavamo plaće
  • upišemo ukupan broj sati godišnjeg odmora za tekuću godinu
    • ako nije upisan podatak o ukupnom broju sati za tekuću godinu, a uključena je opcija ispisa podataka o GO na platnoj listi, program će na platnoj listi ispisati podatak u minusu 
  • podatak o iskorištenim satima godišnjeg odmora ne unosimo jer program te sate automatski oduzima sukladno obračunatim satima GO na obračunima plaća za tekuću godinu i iskorištene sate evidentira na platnoj listi. 
    Iskorištene sate unosimo ako su djelatnici koristili godišnji odmor ali navedeni obračuni nisu bili evidentirani u Minimaxu.

Prikaz podatka o godišnjem odmoru na platnim listama

Kako bi godišnji odmor bio prikazan na platnim listama, na postavkama ispisa isplatne liste potrebno je uključiti prikaz podataka o godišnjem odmoru.

Na postavkama organizacije klikom na Ispisi odabremo vrstu ispisa Plaće - isplatna lista i u dijelu Ostali podaci uključimo kvačicu na polju Ispis podataka o godišnjem odmoru.

Na temelju unesenih podataka za prethodnu i tekuću godinu te obračunatih sati, program će izračunati sate starog i novog GO i ispisati sate godišnjeg odmora  koji su djelatniku još ostali za korištenje.

Za izračun podatka o godišnjem odmoru tekuće godine u obzir se uzimaju sati koji su obračunati vrstama isplata "Godišnji odmor" i "Godišnji odmor - drugo".

Primjer 1:

Organizacija kreće s obračunom plaća u Minimaxu u 2023.
Za 2023. djelatnik prema odluci ima 160 sati. Isti broj sati ima i za 2022., a ostalo mu je još 13 sati starog godišnjeg.

Na postavkama u šifrarniku unesemo sate za prethodnu i tekuću godinu.

Kroz 2023. djelatnik nije koristio godišnji, do srpnja 2023. kada je iskoristio 128h. Ispis godišnjeg odmora na platnoj listi izgleda ovako:

GO prošle godine je 0 jer je program prvo „iskoristio“ 13 preostalih sati iz 2022. i razliku uzeo od ukupnog broja sati od 2023. (128-13=115; 160-115=45). U tekućoj godini (2023.) djelatnik ima još 45 sati GO.

Primjer 2:

Organizacija kreće s obračunom plaća u Minimaxu u 2023.
Za 2023. djelatnica prema odluci ima 160 sati. Isti broj sati ima i za 2022., a ostalo joj je još 16 sati starog godišnjeg.

Na postavkama u šifrarniku potrebno je unijeti sate za prethodnu i tekuću godinu.

U lipnju 2023. djelatnica je iskoristila 8 sati GO. Na isplatnoj listi za lipanj podatak o godišnjem odmoru izgledat će ovako:

GO tekuće godine je 160 jer program prvo koristi „stari“ GO pa je od 16 sati starog godišnjeg ostalo još 8 sati.

U srpnju 2023. djelatnica iskoristi 40 sati GO čime iskoristi i sve sate starog GO, a godišnji odmor tekuće godine je 128. (40-8=32; 160-32=128)

Za točan prikaz na platnoj listi najispravnije bi bilo da se godišnji po djelatniku unosio po godinama od početka obračunavanja u programu kako bi program mogao napraviti izračun u pozadini da se za tekuću godinu prikazuje realno stanje.

Kod unosa podataka za unatrag, za pregled iskorištenih sati možete iskoristiti funkcionalnost stavke obračuna gdje možete pregledavati, pratiti i izvoziti podatke po pojedinoj vrsti isplate. 

Za izračun broja dana godišnjeg na raspolaganju Vam je i jednostavan kalkulator godišnjeg u koji možete unositi potrebne podatke pa na taj način pratiti iskorištene i preostale dane.

U ovoj uputi