Ulazni račun – automatska izrada blagajničkog izdatka

Ako smo račun plaćali iz blagajne, pri unosu ulaznog računa moguće je označiti taj način plaćanja. Program će automatski napraviti blagajnički izdatak. Za tu mogućnost moramo imati aktiviran modul Blagajna.

  1. U polju Plaćanje odaberemo Blagajna.
  2. Prikaže se polje Izdatak gdje odaberemo vrstu izdatka, predefinirano je Plaćanje ulaznog računa. U šifrarniku Primici i izdaci određeno je na koji se konto knjiži obveza za taj izdatak.
  3. Unesemo Datum izdatka.
  4. Ako imamo više blagajni u dijelu Blagajna bit će moguće odabrati u kojoj blagajni želimo izdatak formirati. 

Što program učini?

Program pripremi temeljnicu i blagajnički izdatak.

  • Ako za taj dan još nemamo otvoren blagajnički dnevnik, program će ga automatski otvoriti i u njemu kreirati blagajnički izdatak.
  • Ako za taj dan imamo već potvrđen blagajnički dnevnik, program nas na to upozori. U tom slučaju dnevnik moramo otkazati da postane predložak. Nakon toga potvrdimo ulazni račun i program doda izdatak u postojeći dnevnik. 
    S potvrdom računa program uspostavi obvezu do dobavljača, a istovremeno izdaje i blagajnički izdatak i zatvori obvezu.
U ovoj uputi