Unos bankovnog izvatka

Bankovne izvatke možemo uvoziti iz Internet bankarstva ili ih sami možemo unijeti prema donjoj uputi.

Unosni prozor bankovnog izvatka podijeljen je  na dva dijela:

 1. Osnovne podatke ili zaglavlje izvatka.
 2. Redove izvatka.

Zaglavlje bankovnog izvatka

Podaci su vezani uz izvadak kao dokument (datum izvatka, redni broj).

 1. Unesemo Datum izvatka koji također predstavlja datum temeljnice.
 2. Odaberemo Transakcijski račun (u postavkama transakcijskih računa mora biti određen i konto knjiženja za taj račun).
 3. Unesemo broj izvatka.
 4. U polju Opis program predlaže redni broj i novčanu valutu (taj podatak predstavlja opis temeljnice).

Redovi izvatka

Zajednički promet ne unosimo posebno jer se za promet koji se knjiži na konta transakcijskog računa nakon potvrđivanja pripremi automatsko knjiženje.

Podaci su vezani za sadržaj bankovnog izvatka (plaćanje dobavljača, primljena uplata od kupca, plaćanje bankovnih naknada…).

 1. Unesemo podatke u polja prema postavci koju knjižimo:
  • Zatvaranje izlaznih i ulaznih računa.
  • Knjiženje izravno na konta (financijska konta i saldakonti bez automatskog zatvaranja otvorenih stavaka).
 2. Knjiženje dodamo na izvod klikom na Sačuvaj red. Klikom na Odustani ispraznimo polja za unos reda na bankovni izvadak.
 3. Red uredimo klikom na ikonu olovke na početku reda.
 4. Red izbrišemo klikom na križić na kraju reda.

Na isti način dodamo sve redove izvatka. 

Kada unesemo sve redove izvatka odaberemo:

 • Spremi – izvadak je samo predložak, promet još nije knjižen.
 • Potvrdi – izvadak potvrdimo, pripremi se automatska temeljnica koja pored unesenih knjiženja doda i knjiženje prometa na kontu transakcijskog računa, a ujedno se i zatvore otvorene stavke računa.
 • Potvrdi i novo – mogućnost koristimo ukoliko nakon potvrđivanja izvatka želimo nastaviti s unosom novog bankovnog izvatka.
 • Potvrdi i sljedeći – mogućnost koristimo za potvrdu izvoda i prebacivanje na prvi sljedeći izvod u predlošku; polje se prikazuje ako su u predlošku najmanje dva izvoda.

Na potvrđenom izvatku na temelju knjiženja možemo napraviti automatski:

Prilikom unosa bankovnih izvadaka  možemo odabrati radi li se o dnevnom ili mjesečnom bankovnom izvatku. 

Ako prilikom prvog unosa kod transakcijskog računa odaberemo da se radi o dnevnom izvatku, onda će nam program prilikom sljedećeg unosa izvatka za isti račun predlagati unos dnevnog izvatka. Isto tako, ako prilikom prvog unosa za transakcijski račun odaberemo da se radi o mjesečnom izvatku, onda će nam program prilikom sljedećeg unosa izvatka predlagati unos mjesečnog izvatka za taj transakcijski račun.

 1. U meniju Banka > Bankovni izvaci odabremo Novo
 2. Prilikom unosa dnevnog bankovnog izvatka označimo da je vrsta izvoda Dnevni. U tom slučaju program će u obzir uzimati samo datum izvoda kao datum plaćanja te nema mogućnosti unosa drugih datuma.
 3. Bankovne izvatke uređujemo po pojedinačnim redcima - redci ostaju na istom mjestu te je njihovo uređivanje preglednije.
 4. Redak možemo dodati klikom na plavu ikonu "+", a brisati možemo klikom na crvenu ikonu "X".

Ako želite unositi mjesečni bankovni izvadak više o tome možete naći ovdje.

U ovoj uputi