Porez na potrošnju - prijenos podataka iz novog modula utrška

S instalacijom nove verzije podatci o porezu na potrošnju uneseni kroz novi modul utrška automatski se prenose u modul Knjigovodstvo > Porez na potrošnju gdje je moguće pripremiti obračun poreza na potrošnju te formirati PP-MI-PO obrazac u PDF i XML formatu.

Uputu za unos poreza na potrošnju u novom modulu utrška pročitajte OVDJE, a više o obračunu poreza na potrošnju na OVOJ poveznici.

U ovoj uputi