Kako odrediti prava za pregledavanje podataka u mobilnoj aplikaciji?

U web aplikaciji Minimax možemo za svaku pojedinu organizaciju odrediti tko može pregledavati podatke preko web aplikacije.

Prava se određuju na početnoj stranici web aplikacije Minimax, a može odrediti samo administrator organizacije, odnosno platitelj Minimax licence.

 

U ovoj uputi