Nalozi za plaćanje - nove oznake osobnih primanja

Nove oznake osobnih primanja u primjeni su od 1. ožujka 2021. Sukladno tome ažurirane su i oznake na platnim nalozima za pojedine vrste isplate.

U programu je riječ o sljedećim vrstama isplata i šiframa:

  • Godišnji obračun - preplaćeni iznos (umjesto šifre 399 pripremi se nalog s novom šifrom 690)
  • Ostale naknade troškova (umjesto šifre 399 pripremi se nalog s novom šifrom 690)
  • Ostale naknade troškova – isplata na nezaštićen račun (umjesto šifre 399 pripremi se nalog s novom šifrom 699)
  • Troškovi prehrane - platio radnik (umjesto šifre 399 pripremi se nalog s novom šifrom 191)
  • Troškovi redovne skrbi djece radnika - vrtić (umjesto šifre 399 pripremi se nalog s novom šifrom 699)
  • Troškovi smještaja - platio radnik (umjesto šifre 399 pripremi se nalog s novom šifrom 699)

Nalog za vrstu isplate "Godišnji obračun - preplaćeni iznos" uvijek se priprema odvojeno, a ostali nalozi koji imaju istu šifru mogu se udružiti.

U ovoj uputi