Bankovni izvodi - polje KPI kod uvoza izvoda

S novom verzijom programa napravljena je dorada da se kod uvoza izvoda automatski popuni polje za Knjigu KPI za saldakonta.

Do sada je takve retke trebalo ručno urediti i uključiti kvačicu za evidentiranje u KPI.

U ovoj uputi