Jednostavno knjigovodstvo - dopuna P-PPI obrasca

U modulu jednostavnog knjigovodstva dopunjen je P-PPI obrazac.

U dijelu II. PRIMICI dopunjen je način zbrajanja primitaka u retku 7 na sljedeći način: 1+2+3-6 i sukladno tome ažuriran je naziv polja 7. UKUPNI PRIMICI.

Također je dopunjen način zbrajanja izdataka u retku III. IZDACI na sljedeći način: 1+2+3-7-8 te je sukladno tome ažuriran naziv polja 9. UKUPNI IZDACI.

U ovoj uputi