Paušalni obrtnici

Uputa se odnosi na postavke i obrasce za paušalne obrtnike u programu Minimax.

Postavke organizacije paušalnog obrtnika

Prilikom otvaranja nove organizacije potrebno je odabrati vrstu organizacije Obrtnik (RRIF) ili Obrtnik (RIF). Upute za otvaranje organizacije u Minimaxu možete naći OVDJE.

Kada otvorimo novu organizaciju na Postavke organizacije > Organizacija kliknemo Uredi i uključimo kvačicu na polju Paušalni obrtnik.

Izdavanje računa i promjena statusa plaćanja

Upute kako izdati račun u Minimaxu možete naći OVDJE.

  • Kada izdamo gotovinski račun unutar programa, taj će se račun odmah označiti kao plaćen te će ući u Knjigu prometa (KPR)
  • Kada izdamo transakcijski račun u programu, na popisu izlaznih računa možemo označiti da je plaćen klikom na polje u stupcu Status plaćanja EUR. Tako označen račun također će se evidentirati u KPR.
  • Račune koji su plaćeni na rate, potrebno je zatvoriti preko bankovnih izvadaka jer će u tom slučaju sukladno uplati ući u KPR. OVDJE možete pronaći uputu kako možete unijeti bankovni izvadak u programu.

Obrazac KPR i obrazac PO-SD 

U modulu Poslovanje > Izlazni računi nalazi se Obrazac KPR (Knjiga prometa). 
U obrascu KPR nalaze se svi plaćeni računi obrtnika. Unutar KPR možemo ispisati knjigu prometa odabirom željenog razdoblja i klikom na Ispiši.

Kako će se računi evidentirati u KPR moguće je definirati kod aktivacije modula Izlazni računi, odnosno na postavkama organizacije.

Za evidenciju u KPR moguće je odabrati:

  • iz semafora - računi će se u KPR evidentirati promjenom statusa plaćanja u modulu izlazni računi
  • iz zatvaranja - računi će se u KPR evidentirati iz zatvaranja preko izvoda ili temeljnice
  • iz zatvaranja i semafora - u KPR će se evidentirati i računi zatvoreni preko semafora i preko izvoda ili temeljnice

Predlažemo da odaberete prvu ili drugu opciju, ovisno o tome kako evidentirate plaćanja u programu (promjenom statusa plaćanja ili zatvaranjem preko izvoda).

Klikom na polje Obrazac PO-SD otvori se prozor za odabir godine za koju pripremamo obrazac i polje za unos iznosa već plaćenog iznosa poreza tijekom godine (iznos ukupno uplaćenih predujmova kroz prethodnu godinu).

Klikom na Ispiši pripremi se obrazac u PDF dokumentu, a klikom na XML moguće je preuzeti xml datoteku obrasca.

Napomena: u PO-SD obrazac evidentiraju se naplaćeni (zatvoreni) računi koji su uneseni u modulu Izlazni računi ili kroz temeljnicu IR-Izlazni računi u glavnoj knjizi. Kako bi se primici koji nisu računi (npr. potpore županija), evidentirali u KPR i PO-SD, potrebno ih je unijeti kroz temeljnicu IR i knjiženje zatvoriti preko izvoda.

U ovoj uputi