Unos nove organizacije (video)

0:08 Otvaranje nove organizacije
1:45 Uređivanje postavki
2:45 IBAN organizacije
3:21 Razdoblja za PDV

U ovoj uputi