Nabava osobnog automobila iz EU koja se obračunava kao plaća u naravi

Uputa se odnosi na unos ulaznog računa i osnovnog sredstva kod nabave osobnog automobila iz EU koji se obračunava kao plaća u naravi, kako bi  se ispravno obračunali priznati i nepriznati troškovi te odbio ispravan postotak PDV-a.

U slučaju unosa računa za kupljeno osobno vozilo iz EU, ako se obračunava plaća u naravi, priznaje se amortizacija 100% za nabavnu vrijednost do 400.000,00 kn i 50% PDV-a (koji bi inače bio nepriznat). Za nabavni iznos preko 400.000,00 kn ostaje 100% nepriznata amortizacija. U primjerima niže uzeli smo da je iznos ulaznog računa 55.000,00 EUR.

U nastavku su opisani koraci za unos takvog računa i osnovnog sredstva, kako bi se ispravno napravio obračun amortizacije.

  1. Unesete novi rashod za konto osobnih automobila (npr. 03200) koji ima uključenu mogućnost Samooporezivanje, odabrano da je Osobno prijevozno sredstvo i vrstu rashoda na Rashod. To znači da se račun ne knjiži na konto u pripremi, već direktno na konto osnovnog sredstva. Na ulaznom računu upotrijebite taj rashod za knjiženje; time račun ne povezujete s osnovnim sredstvom.
  2. Program će u ovom slučaju pripremiti neusklađenu temeljnicu koju ručno ispravite tako da na kontu 14022 smanjite iznos PDV-a za iznos porezno nepriznatog iznosa (50%).
  3. Nakon unosa računa, osnovno sredstvo automobil ručno unesete u modul osnovnih sredstava. 
    • Kod unosa osnovnog sredstva pripazite da je na amortizacijskoj skupini "Osobni automobil" upisan konto porezno nepriznatih troškova amortizacije.
  4. U dijelu Početne vrijednosti upišete Datum stavljanja u upotrebu te vrijednosti porezno priznatih (400.000 kn + 50% PDV-a) i nepriznatih troškova (nabavni iznos preko 400.000 kn).

Unosom na ovakav način odgovarat će iznosi na ulaznom računu, PDV evidencije, osnovno sredstvo i obračun amortizacije.

U ovoj uputi