Obračun plaće za prethodnu zaključenu godinu

U Minimaxu je sada moguće napraviti obračun plaće za bilo koji mjesec u prethodnoj poslovnoj godini. Program omogućuje unos obračuna plaće za prethodne dvije poslovne godine ovisno o datumu početka poslovne godine koji je upisan na postavkama organizacije. Kod takvih obračuna, program će kao datum temeljnice plaće pripremiti u tekućoj poslovnoj godini.

Više o tome kako se obračunava plaća za prethodnu zaključenu poslovnu godinu pogledajte OVDJE.

U ovoj uputi