Dodatni filter na pregledu redova artikala u izlaznim računima

U modulu Izlazni računi > Artikli na izlaznim računima na naprednoj pretrazi dodani su filteri za pretragu po tipu stranke i državi.

U ovoj uputi