Izlazni računi - ispis računa bez PDV-a

Na postavkama ispisa izlaznih računa u dijelu Ostale postavke dodali smo opciju pomoću koje možete onemogućiti prikaz podataka o PDV-u tako da maknete kvačicu u polju Ispis PDV-a kako na računu ne bi bili iskazani podaci o stopi ni vrijednosti PDV-a.


U ovoj uputi