Primjer upisa obustave

Uputa se odnosi na unos obustave za pojedinog djelatnika i prikaz na isplatnoj listi s obzirom na unesene postavke.

Primjer:

Djelatnik je od banke dobio kredit u vrijednosti 24.000,00 HRK kojeg otplaćuje po 1.000,00 HRK mjesečno, znači u 24 rate. Djelatnik je dvije rate već otplatio (2.000,00 HRK)

 

Upis obustave za cjelokupni iznos (krediti...)

 1. Naziv: upišemo naziv obustave.
 2. Stranka: upišemo primatelja obustave.
 3. Prethodno isplaćene rate: upišemo broj rata koje su već obustavljene na plaći (2 rate).
 4. U iznosu: upišemo već otplaćeni iznos obustave (2.000,00 HRK).
 5. Označimo unos ukupnog iznosa obustave.
 6. Ukupni iznos obustave: unesemo iznos koji još nije otplaćen.
 7. Vrijednost obroka: upišemo iznos ako smo odabrali obrok ili % ako smo odabrali izračun
 8. Račun: odaberemo bankovni račun stranke na koji će se isplaćivati obustava. (Na postavkama stranke potrebno je upisati IBAN)
 9. Model i poziv na broj: ispisat će se na nalogu za plaćanje.
 10. Šifra namjene: upiše se šifra namjene koja se ispiše na nalogu za plaćanje ili
 11. Početak: upišemo datum od kojeg će nam program obračunavati obustavu.
 12. Broj rata: upišemo broj rata koje je još potrebno obračunati ili 
 13. Datum kraja: datum kraja obračunavanja kredita

Kliknemo na Spremi.

Na isplatnoj listi bit će prikazano stanje kredita (koliko ga je već otplaćeno i koliko ga je još potrebno otplatiti).

 

Upis obustave bez datuma kraja (članarine...)

 1. Naziv: upišemo naziv obustave.
 2. Stranka: upišemo primatelja obustave.
 3. Prethodno isplaćene rate: polje ostavimo prazno ili upišemo 0.
 4. U iznosu: polje ostavimo prazno ili upišemo 0.
 5. Ukupni iznos obustave: unesemo iznos koji još nije otplaćen.
 6. Vrijednost obroka: upišemo iznos ako smo odabrali obrok ili % ako smo odabrali izračun
 7. Račun: odaberemo bankovni račun stranke na koji će se isplaćivati obustava. (Na postavkama stranke potrebno je upisati IBAN)
 8. Model i poziv na broj: ispisat će se na nalogu za plaćanje.
 9. Šifra namjene: upiše se šifra namjene koja se ispiše na nalogu za plaćanje ili
 10. Početak: upišemo datum od kojeg će nam program obračunavati obustavu.
 11. Broj rata: polje ostavimo prazno ili upišemo 0
 12. Datum kraja: ako je datum kraja obračunavanja mjesečnih obustava poznat onda ga upišemo ili možemo ostaviti i prazno polje

Kliknemo na Spremi.

Na isplatnoj listi bit će prikazan ukupan iznos otplaćene obustave. 

 

Prekid obustave

Ukoliko djelatniku želite prekinuti obračunavanje obustave prije nego je otplaćena, u polje Datum kraja unesite datum zadnjeg dana u mjesecu kada je obustava bila obračunata (npr. ukoliko je obustava obračunata kod plaće za srpanj, kod plaće za kolovoz neće biti ako pod datum kraja unesete 31.7. i godinu).

U ovoj uputi