Primjer upisa obustave

Uputa se odnosi na unos obustave za pojedinog djelatnika i prikaz na isplatnoj listi s obzirom na unesene postavke.

U šifrarniku djelatnika na djelatniku kojem želimo unijeti obustavu kliknemo na obustave na osnovnom pregledu ili na djelatnika > Ostali podaci > Obustave > Novo.

Unos obustave

 1. Unosimo Naziv obustave.
  • Taj će se podatak ispisati na platnoj listi
 2. Zatim definiramo Razdoblje obračunavanja.
  • Unesemo datum početka obračunavanja.
  • Ako je određen kraj obračunavanja, uključimo kvačicu na predviđenom polju i upišemo datum ili broj mjeseci obračunavanja.
 3. Nakon toga unosimo Vrijednost pojedine rate.
  • Biramo način izračunavanja u iznosu ili postotku i upišemo vrijednost.
 4. Potom unosimo Vrijednost svih rata.
  • Možemo ograničiti ukupan iznos obustave i u tom slučaju upišemo iznos koji će se ispisati na platnoj listi. Ako uključimo opciju unosa ukupnog iznosa obustave, iznos u sljedećm polju mora biti pozitivan (veći od nule).
  • Unesemo otplaćen iznos rata obračunatih izvan Minimaxa. Taj podatak će se koristiti za izračun preostalog iznosa i za ispis na platnoj listi.
  • Iznos rata obračunatih u Minimaxu i koliko će još biti obračunato prikazat će se nakon što bude obračunata prva rata u programu.
 5. Slijedi unos Broja rata.
  • Ako obustavu želimo ograničiti brojem rata, uključimo kvačicu na polju Ograničenje broja rata i upišemo broj rata.
  • Upišemo broj rata obračunatih izvan Minimaxa. Broj obračunatih rata u Minimaxu zat će se nakon što bude obračunata prva rata u programu.
 6. Nakon toga biramo hoće li se obustave obračunavati od plaće ili od svih vrsti obračuna.
  • Ako odaberemo od svih vrsti obračuna, obustava će se obračunati i od prigodnih nagrada
 7. Na kraju unosimo podatke za platni nalog - stranku, broj računa, model i poziv na broj te šifru namjene.
 8. Klikom na Spremi obustavu spremimo.
  • Na spremljenoj obustavi možemo dodati privitak.

Na isplatnoj listi bit će prikazano stanje kredita (koliko ga je već otplaćeno i koliko ga je još potrebno otplatiti).


Kad je prva rata obračunata u Minimaxu, na pregledu obustave na djelatniku prikaže se iznos i broj obračunatih rata s poveznicom do pregleda obračunatih obustava.

Prijedlog za unos obustave 

Kod unosa vrste isplate Ostali odbici na obračunu plaće, program će umjesto ručnog unosa, za obustave za koje prema opisu procijeni da se ponavljaju, sugerirati unos obustave u šifrarnik djelatnika kako bi se u narednim mjesecima automatski obračunala.

Pregled obračunatih obustava

Na pregledu obračunatih obustava podatke je moguće filtrirati po obustavama i datumu obračuna i/li isplate.

Za odabranu obustavu prikaže se podatak o broju obračunatih rata i detaljima svake rate s informacijom o pripadajućim obračunima plaće.

Obustave je moguće pregledati u modulu plaća klikom na Pregledi > Obustave gdje se prikažu vrijednosti obračunatih rata s poveznicama do pregleda obračunatih obustava.

Prekid obračunavanja obustave

Ukoliko djelatniku želite prekinuti obračunavanje obustave prije nego je otplaćena, u polje Kraj obračunavanja (odabrani datum) unesite datum zadnjeg dana u mjesecu kada je obustava bila obračunata (npr. ukoliko je obustava obračunata kod plaće za srpanj, kod plaće za kolovoz neće biti ako pod datum kraja unesete 31.7.

U ovoj uputi