Računovodstveni servis dodaje i uređuje licencu za jednu od svojih organizacija

Ako imate paket Maksi računovodstvo kao računovodstveni servis možete dodati licencu za jednu od organizacija koje koristite kako bi djelatnici tih organizacija mogli i sami raditi u toj organizaciji, ali samo u određenim modulima.

Pod Moj profil  > Licence otvori Vam se mogućnost za uređivanje licenci organizacije. 

Klikom na Uređivanje licenci odaberete da želite uređivati licencu za organizaciju te iz padajućeg izbornika odredite organizaciju za koji želite dodati ili urediti licencu. 


 Klikom na Naprijed odaberete jedan od paketa za tu organizaciju klikom na Odaberi paket.


 

Jedan pristup do organizacije korisnik dobije odabirom same licence, ako će više korisnika istovremeno raditi u toj organizaciji, onda je potrebno označiti kvadratić pored Broj istovremenih pristupa. Klikom na Ažuriraj paket sprema se odabrano. 

Nakon toga potrebno je dodati korisnika koji će pristupati do te organizacije prema odabranoj licenci. Na Moj profil > Korisnici klikom na Dodaj korisnika odaberemo Dodaj poduzetnika i Naprijed.


Zatim pod Osobni podaci upišemo Ime i prezime i e-mail poduzetnika. 

Klikom na Naprijed odaberemo organizaciju za koju smo dodali poduzetnika. 

U sljedećem koraku odaberemo licencu za tog poduzetnika. Ako smo već odabrali jednu licencu za tu organizaciju, onda će klikom na licencu ću dodati kasnije poduzetnik biti povezan s tom organizacijom, ali će imati samo jedan istovremeni pristup.

Ako se odabere Povećaj broj licenci, onda će korisnici te organizacije imati dva istovremena pristupa u tu organizaciju.

Klikom na Pošalji poduzetniku će se poslati link na mail s pozivom za pristup toj organizaciji. U tom je slučaju potrebno da se taj korisnik pritiskom na link za prijavu registrira kao Novi korisnik.

U ovoj uputi