Prijelaz na euro u Minimaxu

Prijelaz na euro u Minimaxu omogućava novi alat dostupan u glavnom izborniku: Prijelaz na EUR. 

Alat se prikazuje na organizacijama kojima je tekuća poslovna godina 2022. Klikom na Knjigovodstvo > Godišnje obrade možete provjeriti koja je tekuća poslovna godina na organizaciji i napraviti prijelaz u novu poslovnu godinu prema OVOJ ili OVOJ uputi (ovisno o tome imate li računovodstvenu ili poduzetničku licencu).

Klikom na polje Prijelaz na EUR na jednom mjestu možete urediti sve podatke za prijelaz na novu novčanu jedinicu.

U prvom dijelu ažuriraju se šifrarnik artikala, cjenika i stranaka.

 • Artikli - svim artiklima, koji su u HRK, kao nova novčana jedinica postavit će se EUR. Cijena će se preračunati prema fiksnom tečaju 7,53450 i bit će zaokružena na 6 decimala. Za ostala uređivanja artikala možete koristiti funkcionalnost Promjena prodajne cijene.
 • Cjenici - svim cjenicima, koji su u HRK, kao nova novčana jedinica postavit će se EUR. Cijena će se preračunati prema fiksnom tečaju 7,53450 i bit će zaokružena na 6 decimala. Za ostala uređivanja artikala možete koristiti funkcionalnost Promjena cijene na pojedinom cjeniku.
 • Stranke - svim strankama iz Hrvatske i ostalim strankama koje imaju odabranu novčanu jedinicu hrvatska kuna, novčana jedinica promijenit će se iz HRK u EUR.

U drugom dijelu ažuriraju se u podaci u šifrarniku djelatnika vezano uz obračun plaće. Svi iznosi bit će zaokruženi na 2 decimale.

Izvođenjem prijelaza iz HRK na EUR po tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK preračunat će se iznosi sljedećih šifrarnika:

 • Djelatnici - vrijednost iznosa podjele na drugi bankovni račun; iznos osnove osiguranja; bruto plaća; neto plaća; prijevoz na posao za mjesec za radne dane; prijevoz na posao na mjesec; prijevoz na posao na dan; opća olakšica za dohodak izražena u iznosu.
 • Obustave djelatnika - prethodno isplaćeni obroci u iznosu; cjelokupan iznos obustava; vrijednost obroka obustava.
 • Stalne isplate djelatnika - na jedinicu, iznos.

Ovisno o tome koliko je podataka u šifrarnicima, bit će potrebno neko vrijeme za izvođenje prijelaza, a program će prikazati prozor sa statusom izvođenja.

Na istom je mjestu podatke u šifrarnicima moguće vratiti u novčanu jedinicu hrvatska kuna klikom na polje Prijelaz na HRK.

Ovisno o tome u koju je novčanu jedinicu napravljen prijelaz, program će napisati informaciju jesu li podaci u šifrarnicima u kunama ili u eurima.

Rad nakon 1.1.2023. bit će omogućen i ako se ne napravi prijelaz na euro, no prijelaz u novu godinu poslovanja (2023.) u godišnjim obradama bit će uvjetovan prijelazom na euro. Neovisno o tome kada se formira prijelaz na euro preko navedene funkcionalnosti, iznosi za 2023. svejedno će se automatski preračunavati u eure sukladno datumu.

Od 1.1.2023. ukinuta je sinkronizacija s tečajnom listom HNB-a, iznosi koji se predlažu u EUR predlažu se po fiksnom tečaju, a za ostale valute koristi se tečajna lista Europske centralne banke.

Prijelaz na euro - ulazna stranica 

 • Na ulaznoj stranici organizacije na pregledu poslovanja pomoću grafikona prikaz podataka u novčanoj jedinici euro moguće je prebaciti klikom na ikonu  u gornjem desnom kutu.
 • Ikona prikazuje informaciju u kojoj se novčanoj jedinici prikazuju podaci, dakle ako je na ikoni podatak kn, podaci na grafikonima prikazuju se u novčanoj jedinici HRK, ako je na ikoni podatak €, podaci se prikazuju u novčanoj jedinici EUR.
 • Na isti je način moguće prebaciti prikaz novčane jedinice na grafikonima u modulu izlazni računi, ulazni računi i u knjigovodstvu u glavnoj knjizi.
 • Kod preračuna iznosa na grafikonima program gleda pojedinačne račune, konvertira ih i onda zbroji. 

Prijelaz na euro - Izlazni računi

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu izlaznih računa preko ikone/ u desnom gornjem kutu (na isti način kao i na pregledu grafikona), moguće je prebaciti podatke za prikaz u euru ili hrvatskoj kuni.
 • Ovisno o datumu računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti. Ako će u 2023. biti upotrijebljena kuna, program će javiti obavijest.
 • Fiskalizacija će nastaviti raditi na isti način nakon 1.1.2023.
 • Konačni račun u eurima bit će moguće povezati s računom za predujam izdanim u kunama.
 • Prilikom kopiranja računa iz drugih modula ili pripreme ponavljajućih računa iz 2022. godine, program će nakon 1.1.23. automatski prilagoditi novčanu jedinicu i konvertirati iznos. U primjerima kopiranja prije 1.1.23., iznose je potrebno ručno urediti.

Prijelaz na euro - Ulazni računi

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Ovisno o datumu računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti. 
 • Konačni račun u eurima bit će moguće povezati s računom za predujam izdanim u kunama.
 • Novo automatsko knjiženje za uskladu temeljnice.
 • Razgraničenje troškova - automatska priprema temeljnica u odgovarajućim novčanim jedinicama.
 • Priprema naloga za plaćanje u novčanoj jedinici prema o sistemskom datumu.
 • Primljeni e-računi - priprema predložaka iz pretinca u EUR nakon 1.1.23.

Prijelaz na euro - Službena putovanja

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Na službenim putovanjima neće biti moguće unijeti nalog za putovanje koje prelazi 1.1.2023. Ako netko tako putuje, bit će potrebno otvoriti dva naloga: jedan do 31.12. i drugi od 1.1.
 • JOPPD za službeno putovanje, koje ima datum obračuna i oznaku ispisa u 2023., pripremit će se u eurima neovisno o tome u kojoj je valuti obračunato službeno putovanje.
 •  Za službeno putovanje od 1.1.2023. program će kod unosa predujma automatski predložiti novčanu jedinicu EUR. 

Prijelaz na euro - Otvorene stavke

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Ispisi će se formirati u odabranoj valuti za pregled podataka (euro ili kuna).
 • Ispis otvorenih stavki i IOS na datum nakon 1.1.2023. automatski će iznose u kunama preračunati u eure.
 • Bit će omogućeno zatvaranje računa s različitim novčanim jedinicama (euro i kuna).
 • Bilateralne kompezacije moguće je formirati samo za stavke koje su u istoj novčanoj jedinici.
 • Funkcionalnost masovnog zatvaranja radi za stavke u istoj novčanoj jedinici.

Prijelaz na euro - Obračun kamata

 • Program preračunava iznose u odgovarajuću novčanu jedinicu prema datumu obračuna.

Prijelaz na euro - Zalihe

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Što je prije moguće potrebno je napraviti inventuru, prijelaz na euro pomoću novog alata pa prijelaz u novu godinu u modulu. Dok prijelaz ne bude napravljen onemogućeno je potvrđivanje prometa u 2023. godini čime stanje zaliha neće biti ažurno.
 • Svi prometi u 2023. godini automatski će se preračunati u eure (i ako funkcionalnost prijelaza na euro nije napravljena).
 • Nakon formiranja prijelaza na euro, za 2022. onemogućen je unos prometa u maloprodaju. Za unos prometa u HRK za 2022. u maloprodaji, potrebno je otkazati prijelaz na EUR.
 • Kopiranje izdavanja u kunama u račun u eurima preračunat će iznose u eure.
 • Kopiranje primljene narudžbe u zalihe predložit će novčanu jedinicu prema sistemskom datumu i sukladno tome preračunati iznose.

Prijelaz na euro - Blagajna

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Blagajna u domaćoj novčanoj jedinici EUR - omogućeno knjiženje na istu blagajnu u različitim novčanim jedinicama ovisno o datumu blagajničkog dnevnika.
 • Na dnevnicima s datumom iz 2023. program će predložiti novčanu jedinicu EUR.
 • Stanje za dnevnike s datumom iz 2023. moguće je ispisati nakon zaključka godine.

Prijelaz na euro - Glavna knjiga

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Na unosu temeljnice s datumom iz 2023. program će predložiti novčanu jedinicu EUR.
 • Sistemsko ažuriranje postojećih temeljnica / knjiženja s datumom nakon 1.1.23., usklada knjiženja u domaćoj novčanoj jedinici.
 • Ograničenje uređivanja i kopiranja temeljnica s različitim novčanim jedinicama.
 • Ispisi dnevnika knjiženja, kartice konta,  kartice stranke i bruto bilance za razdoblje do i od 1.1.23.

Prijelaz na euro - Knjiženje izlaznih računa i utržaka

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Ovisno o datumu knjiženja računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti. Ako će u 2023. biti upotrijebljena kuna, program će javiti obavijest.
 • Konačni račun u eurima bit će moguće povezati s računom za predujam izdanim u kunama.

Prijelaz na euro - Obračun PDV-a

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Ispis knjige URA / IRA ovisno o odabranoj novčanoj jedinici na pregledu.
 • Obračun PDV-a zadnje obračunsko razdoblje pripremi seu HRK, nalog za plaćanje za to razdoblje u EUR.
 • Obračun u sustavu OSS funkcionira na isti način.

Prijelaz na euro - Osnovna sredstva

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na osnovnom pregledu preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK
 • Dorada modula - početno stanje za svako pojedino osnovno sredstvo (za 2023. u EUR).
 • Odabir novčane jedinice na ispisu kartice osnovnog sredstva.
 • U primjerima kad je promet nove nabave u HRK, kod stavljanja prvi put u uporabu iznos će se preračunati u EUR.

Prijelaz na euro - Godišnje obrade i statistički izvještaji

 • Za 2022. godinu izvještaji se pripremaju u kunama, nalozi za plaćanje u eurima.
 • Koraci godišnjih obrada do zadnjeg koraka rade kao do sada.
 • Na zadnjem koraku pripremi se temeljnica početnog stanja - knjiženjima koja su u domaćoj NJ u HRK, preračuna se iznos i promijeni NJ na EUR; na knjiženjima koja su u EUR iznose u domaćoj NJ HRK promijeni u EUR; knjiženjima koja su u stranoj NJ preračuna iznos.
 • Uz preračun svih iznosa u EUR na temeljnici PS, preračunat će se i iznosi PDV-a.
 • Knjiženja manja od 0,01 neće se prenositi u početnom stanju, a razlika će se proknjižiti na konto tečajnih razlika.
 • Novo automatsko knjiženje - zbroj knjiženja koja su veća od 1 centa s ciljem usklade temeljnice.
 • Izvještaji za 2023. godinu (statistički izvještaji i godišnje obrade) iznose iz prošlih godina prikazat će u eurima prema fiksnom tečaju.

Prijelaz na euro - Porez na potrošnju

 • U primjerima računa koji imaju datum prometa različit od datuma računa (npr. datum prometa u 12/22, datum računa u 1/23), račun će biti ispostavljen u EUR i uključen u obračun poreza na potrošnju za 12/22 u HRK.

Prijelaz na euro - Nalozi za plaćanje

 • Svi nalozi od 1.1.2023. pripremaju se u eurima (prema sistemskom datumu).
 • Nakon 1.1.23. na platnim nalozima nije moguće koristiti novčanu jedinicu HRK.
 • Kod stavljanja na plaćanje starih naloga (koji su u kunama), u 2023. godini, iznosi će se automatski preračunati u eure.
 • Za naloge s datumom dospijeća u 2023., HUB3A pripremit će se u EUR.

Prijelaz na euro - Bankovni izvodi

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Na unosu IBAN-a organizacije dodana postavka za domaću novčanu jedinicu.
 • Onemogućena promjena datuma izvoda za redovima s različitim novčanim jedinicama.
 • Zatvaranje HRK s EUR - predlaže se iznos otvorene stavke ovisno o datumu izvoda (na isti način radit će kod uvoza izvoda).
 • Prikaz stanja ovisno o datumu - do 1.1. prikazuje se u HRK, nakon 1.1.23. u EUR.

Prijelaz na euro - Plaće i ostali osobni primici

Popis najvažnijih funkcionalnosti povezanih s prijelazom na euro dostupan je u nastavku, a detaljnija objašnjenja s primjerima možete pronaći OVDJE.

 • Plaće i OOP za prosinac 2022., s datumom isplate u 2023. godini obračunavaju se u eurima (isplatna lista, JOPPD obrazac, platni nalozi), a knjiže se u kunama. Ako će doći do razlika kod zaokruživanja, razlike će se automatski proknjižiti na konta tečajnih razlika.
 • Za plaće i OOP koji se isplaćuju u 2023. godini, svi iznosi na postavkama bit će u eurima.
 • Onemogućena promjena datuma isplate na plaći i OOP iz 2022. na datum iz 2023. i obratno. U tim je primjerima obračun potrebno obrisati i ponovno formirati.
 • Na pregledu plaća, obustava, na stavkama obračuna i na pregledu OOP preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.
 • Obrazac R1 ispisuje se u novčanoj jedinici EUR sukladno smjernicama za uvođenje eura. 
 • Omogućen odabir novčane jedinice na ispisima (npr. RAD-1G, obrazac 02/21).
 • Naknadna isplata neisplaćene plaće iz 2022. godine, koja se obračunava u 2023. godini, automatski će se konvertirati u eure.
 • Zaokruživanje iznosa na 2 decimale.
 • Iznosi na JOPPD obrascu pripremaju se u novčanoj jedinici sukladno datumu isplate.

Prijelaz na euro - Obračun usluga računovodstvenog servisa

 • U postavkama obračuna za pojedinu organizaciju prikazuje se cjenik sukladno novčanoj jedinci u šifrarniku stranaka na organizaciji koja je odabrana za obračun usluga.
 • Formiranje obračuna prikazuje cijene ovisno o mjesecu za koji se radi obračun (12/22 u HRK, 1/23 u EUR).
 • Priprema računa prema potrebi će preračunati novčanu jedinicu ovisno o datumu računa:
  • ako imamo cjenik u €, obračunamo usluge za 2022. u HRK i pripremimo račun s datumom računa 2023., račun će biti u €
  • ako imamo cjenik u €, obračunamo usluge za 2022. u HRK i pripremimo račun s datumom računa 2022., račun će biti u kn
  • ako imamo cjenik u HRK, obračunamo usluge za 2022. u HRK i pripremimo račun s datumom računa 2023., račun će biti u €
  • ako imamo cjenik u HRK, obračunamo usluge za 2022. u HRK i pripremimo račun s datumom računa 2022., račun će biti u kn
 • Zbog različitih novčanih jedinica na cjenicima, predlažemo da se prvo formira obračun usluga za 12/22, a zatim prijelaz na euro kako bi se izbjegle situacije duplih konverzija (iz cjenika u obračun pa iz obračuna u ispostavljanje računa) jer u tim slučajevima može doći do razlika zbog zaokruživanja.

Prijelaz na euro - arhiviranje

 • Arhive do 2022. imat će domaću novčanu jedinicu HRK, nakon 1.1.23. domaća novčana jedinica bit će EUR.
U ovoj uputi