Dorade u modulu plaća

Mogućnost sortiranja djelatnika po imenu i/li prezimenu

U novom modulu plaća podatak ime i prezime djelatnika odvojen je u dva stupca i klikom na naziv pojedinog stupca moguće je sortirati djelatnike po imenu ili po prezimenu

Sistemski je sortiranje podešeno po imenu, a ako se promijeni, program će na sljedećem obračunu predložiti sortiranje s prethodnog.

Klikom na ime djelatnika moguće je pregledati obračunske podatke i dodavati obračunske retke za pojedinog djelatnika.

Podatak o ukupnom trošku plaće na popisu djelatnika na obračunu plaće

S ciljem što boljeg pregleda obračuna plaća, na popisu djelatnika na obračunu plaće dodan je podatak o ukupnom trošku plaće sa zbirnim iznosom za sve djelatnike.

Obrazac R1 i na plaći u predlošku

U novom modulu plaća i na plaći u predlošku klikom na djelatnika sada je moguće ispisati R1 obrazac. Do sada je na novim plaćama ta mogućnost bila dostupna samo na potvrđenom obračunu plaće.

Isplatne liste - dopune na postavkama ispisa

Na postavkama ispisa za isplatnu listu dodali smo novu funkcionalnosti za odabir. U dijelu Ostale postavke moguće je definirati ispis pojedinačnih doprinosa na plaću.

Uključivanjem kvačice na tom polju, na isplatnoj listi prikazat će se redak za obračun doprinosa za zdravstveno, a ako je kvačica isključena, na isplatnoj listi prikazat će se samo ukupan iznos doprinosa na plaću.


Obračun osobnog odbitka u kombinaciji s naknadnom isplatom neisplaćene plaće

  • Ovom verzijom instalirana je dorada za obračun osobnog odbitka u primjerima neisplaćene plaće i naknadno isplaćene neisplaćene plaće. Do sada je program radio tako da se, u primjeru kad je u mjesecu isplaćena i redovna plaća i naknadno isplaćena neisplaćena plaća, osobni odbitak nije obračunao na oba obračuna. Doradom programa naknadna isplata neisplaćene plaće ne utječe na obračun osobnog odbitka.
U ovoj uputi