Temeljnica tečajnih razlika

Prilikom pokretanja godišnjih obrada, u koraku „Izvedi tečajne razlike za poslovnu godinu“ program zajedno s izračunom tečajnih razlika otvorenih stavki napravi i izračun tečajnih razlika financijskih konta. 

Program koristi tečaj na 31.12. i doda potrebna knjiženja, tako da temeljnica tečajnih razlika otvorenih stavki sada uključuje knjiženje za tečajne razlike financijskih konta. 

U ovoj uputi