Ulazni račun za troškove osobnih automobila (gorivo i ostalo)

Prilikom unosa ulaznog računa za troškove osobnih automobila, kao na primjer troškova goriva, prilikom odabira potrebnog rashoda važno je urediti postavke tog rashoda, tako da nam program automatski raspodijeli priznate i nepriznate troškove te da nam ti troškovi na ispravan način uđu u PDV obrazac. Postavke rashoda možemo mijenjati direktno u ulaznom računu klikom na ikonu olovke, također možemo dodati i novi rashod klikom na ikonu +.

 Prilikom uređivanja postavki rashoda potrebno je:

  1.  Označiti da se radi o Osobnom prijevoznom sredstvu.
  2. Pod Ostalim postavkama potrebno je unijeti konto podjele i postotak podjele za navedeni trošak osobnog automobila. 

Klikom na Spremi kod odabranog rashoda, program nas vraća na unos ulaznog računa. 

Kada sačuvamo red računa i potvrdimo ga, formira se temeljnica na kojoj se vidi raspodjela priznatih i nepriznatih troškova te iznos pretporeza.

Navedeni trošak program u PDV obrazac unosi pod III. 3. i VIII 1. 1.2

 

 

U ovoj uputi