Rješavanje problema kod prijave u Minimax u Chromeu

Prilikom prijave u Minimax preko Google Chromea, u nekim situacijama javi se pogreška: Ova Internet stranica nije dostupna (engl. This webpage is not available) i, ako kliknete na Više Moredodatan opis pogreške: ERR_SSL_CLIENT_AUTH_SIGNATURE_FAILED.

Problem je u pregledniku – u Googleu su izdali verziju programa Chrome koja ima probleme s digitalnim certifikatima. Preglednik vam se automatski ažurirao.

Za pristup Minimaxu, do kad se ne ukloni problem, možete koristiti Internet Explorer ili Mozilla Firefox. Preporučamo najnovije verzije preglednika – na Windows XP najnoviji je Internet Explorer 8, a ako nemate tu verziju ažurirajte preglednik. U pregledniku Mozilla Firefox potrebno je uvesti digitalni certifikat u preglednik ako ga još nemate. Treba pričekati verziju Chromea u kojoj su ti problemi riješeni ili ulaziti u Minimax preko preglednika koji rade.

Privremeno rješenje je da prilagodite postavke preglednika Google Chrome.

Na radnoj površini potražite prečac do programa Google Chrome, kliknite na njega desnom tipkom miša i odaberite Kopiraj. Zatim desnim klikom tipke na mišu kliknite na radnu površinu i odaberite Zalijepi da duplirate prečac do programa Google Chrome. Kopirani prečac preimenujte u „Privremeni pristup Minimaxu“ ili nešto slično – prečac ćete koristiti dok se ne riješe problemi sa Chromeom.

  1. Desnom tipkom na mišu kliknite na prečac i odaberite Značajke / Properties.
  2. U prozoru koji se otvori u polje Cilj / Target treba dodati sljedeće parametre: --ssl-version-max=tls1.1
    Tekst u polju Cilj / Target zatim izgleda ovako nekako: \Chrome\Application\chrome.exe --ssl-version-max=tls1.1


  3. Nove postavke prečaca potvrdimo klikom na Primijeni / Apply i na Uredi / OK.


S tim postavkama možete otkloniti problem koji je opisan gore i ući u Minimax. Prečac neka služi za privremeni pristup Minimaxu tako dugo dok Chrome ne ukloni problem u pregledniku Google Chrome.

U ovoj uputi