Vrijednosna maloprodaja

U Minimaxu je, za potrebe računovodstva i osiguravanja zakonski potrebnih dokumenata (List za preuzimanje, Zapisnik o promjeni cijena, Trgovačka knjiga), moguće vođenje vrijednosne maloprodaje.

Uređivanje postavki

Kako bismo u programu vodili vrijednosnu maloprodaju potrebno je otvoriti skladište s odgovarajućim postavkama.

Klikom na Šifrarnici > Skladišta unosimo novo skladište klikom na Novo.


Novom skladištu odredimo naziv, šifru i odaberemo način vođenje zaliha. Za vođenje maloprodaje odaberemo vođenje zaliha po prodajnoj vrijednosti i nakon tog odabira prikaže nam se polje za uključivanje mogućnosti vrijednosnog vođenja, odnosno vrijednosne maloprodaje.

Kod vođenja zaliha po prodajnoj vrijednosti imamo mogućnost odabira knjiženja zaliha, a potom i mogućnost definiranja konta ako odaberemo i knjiženje zaliha po prodajnoj vrijednosti.

Aktivacija skladišta vrijednosne maloprodaje u šifrarniku artikala automatski u Šifrarnici > Artikli formira sistemske artikle - onoliko artikala koliko ima stopa PDV-a, konkretno 5:

  • vrijednosno - oslobođeno
  • vrijednosno - neoporezivo
  • vrijednosno - niža stopa
  • vrijednosno - opća stopa
  • vrijednosno - snižena stopa

 

Ovi artikli su sistemski, nije ih moguće uređivati niti mijenjati te se oni predlažu za odabir kod rasterećenja zaliha kad je izabrano skladište vrijednosne maloprodaje.

Ako organizacija nije obveznik PDV-a, formira se samo jedan sistemski artikl Vrijednosno s neoporezivom stopom.

Unos prometa

Primka, Promjena cijena

Primku na zalihe unosimo na isti način kao kod količinske maloprodaje (možemo odabrati stvarni artikl, samo je bitno da nema uključenu funkcionalnost da se vodi samo količinski), a s unosom primke pojedini artikli s retka prijema „preračunat“ će se u sistemske i u pozadini se zalihe vode preko sistemskih artikala.

Na samoj primci prikazat će se sažetak za skladišta koja se vode vrijednosno s informacijama o vrijednostima za pojedinu stopu PDV-a.

Kod prometa promjene cijene biramo stvarni artikl kao kod unosa primke, a program podatke s redova preračuna u sistemske i prikaže informacije o vrijednostima za pojedinu stopu PDV-a.

Izdavanje, Otpis

Kod formiranja izdavanja s maloprodajnog skladišta koje se vodi vrijednosno moguće je odabrati samo sistemske artikle.

Prijenosi među skladištima

Prijenosi među vrijednosnim i količinskim skladištima mogući su samo u primjeru prijema na vrijednosno skladište i prijema na vrijednosno skladište s izdavanjem stranci.

Izdavanje s vrijednosnog skladišta u količinsko nije moguće, tako da ako formiramo prijenos, odnosno izdavanje u skladište s podvrstom „u skladište s izdavanjem stranci“ i na retku „u skladište“ odaberemo „vrijednosno“ skladište, program neće dozvoliti prijenos.

Prijelaz u novu godinu

Kod formiranja prijelaza u novu godinu u modulu zaliha, za vrijednosnu maloprodaju program će u početno stanje skladišta zapisati iznos konačnog stanja prethodne godine u obliku sistemskih artikala po stopama PDV-a za količinu 1 ukupne vrijednosti po stopi.

Stanje zaliha 

Za prikaz stanja zaliha za vrijednosno skladište potrebno je uključiti kvačicu na polju Vrijednosno vođenje.

Klikom na Nađi program će prikazati preračunato stanje zaliha po sistemskim artiklima stopa PDV-a gdje količina 1 predstavlja ukupnu vrijednost po pojedinom artiklu ovisno o stopi.

Redovi zaliha

Iako se na prometima primke i promjene cijene unose stvarni artikli, na redovima zaliha za vrijednosnu maloprodaju prikazuju se samo sistemski artikli jer se svaki promet vrijednosne MP u pozadini vodi u obliku zbroja sistemskih artikala.

U ovoj uputi